3/4" WHITE NPT NARROW NEXK SPIGOT WITH 7/16" OUTLET

0167417251